УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ САЙТА НА ХИТ ЕЛЕКТРОНИКС

 

Общи условия

 1. Общи условия

  Собственик на интернет магазина е „Хит Електроникс” ООД, ЕИК 111029278, ДДС регистрация – BG111029278  с адрес: гр. Монтана ж.к. „Плиска” бл.4 вх. В ап. 1. Адрес кореспонденция – гр. Монтана ул.“ Панайот Хитов“ 46
  Поръчките и запитвания могат да се правят:
  на e-mail адрес: info@hit-electronics.com
  чрез директна покупка в електронния магазин
  на телефон: +359 96 304 314; +359 876 304 314
  Поръчките в интернет магазина могат да бъдат заявявани 24 часа в денонощието през цялата година. Поръчките се изготвят в работни дни след 15ч. В Събота и Неделя, както и в празничните дни, поръчките се разглеждат в най - близкия работен ден. Приемането на поръчките се осъществява от момента на потвърждаване на поръчката от клиента чрез e-mail или по телефона.
  Необходимо условие за реализация на поръчката е да подадете Вашият телефонен номер и e-mail адрес, две имена за получател и адрес за доставка.
  След като заявите поръчката, ще получите e-mail или телефонно обаждане с детайлите за поръчката.
  Потвърждаването на поръчката означава, че:
  5.1         сте се запознали с общите условия:

  5.2         изразявате съгласие за събиране на личните Ви данни, необходими за осъществяване на поръчката в интернет магазина ,

  5.3         изразявате съгласие, с което подписвате договор за покупка,

  5.4         съгласни сте с правилника на магазина и ще го съблюдавате.

  6     В случай, че даден продукт от поръчката не е достъпен в магазина, тогава клиентът ще бъде информиран за ситуацията с неговата поръчка и ще бъде взето решение по какъв начин ще се реализира поръчката (дали ще има частична реализация, дали ще бъде удължен периода за получаване и дали ще бъде анулирана цялата поръчка).

  7     Клиентът може да се откаже от цялата поръчка до момента на нейното изпращане.

  8     Цените, които са посочени в интернет магазина са в български левове с включено ДДС и важат само при електронно пазаруване /през сайта или по телефона/.

  9     Реализацията на поръчката, направена от клиента се осъществява чрез наложен платеж-пощенски паричен превод, чрез плащане по банков път или чрез електронно разплащане през системата на peypal, като разходите свързани с доставката /обработка на поръчката, опаковане и куриерска услуга/ до посочен от Вас адрес се калкулират отделно и се добавят към стойността на поръчаните продукти. При направена стандартна поръчка разхода за доставка излиза в крайната сметка на клиента автоматично преди да се потвърди самата поръчка. Тези разходи са за сметка на Хит Електроникс, която от своя страна ги включва в крайната сметка или фактура на клиента. По изричното писмено желание на клиент пратката може да бъде изпратена по куриер с транспортни разходи за сметка на получателя. Когато в кошницата има поставен продукт с безплатна доставка, то тогава цялата поръчка се доставя безплатно.

  10  Не носим отговорност за евентуални закъснения при доставката на поръчката, които са възникнали по вина на куриера.

  11  Всички продукти са визуализирани със снимка. Фирмата си запазва правото да изпрати продукт, който не отговаря точно на снимката, но като функционалност, характеристики и цена отговаря напълно на продукта от снимката;

  12  Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

  Адрес: София 1592, бул. "Проф.Цветан Лазаров" 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

  e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

  уебсайт: cpdp.bg
  (2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
  тел.: 02 / 980 25 24 
  факс: 02 / 988 42 18 
  гореща линия: 0700 111 22 
  Уеб сайт: kzp.bg
  (3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)

  При възникнал спор, който не може да бъде решен съвеместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате официалния уебсайт:

  ec.europa.eu/consumers/odr

   

 

 

Политика за поверителност на личните данни в

„Хит Електроникс“ ООД

 

„Хит Електроникс“ ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира максимална степен на сигурност и защита на личните данни, съгласно с изискванията на Закона за защита личните данни и приложимите към него наредби, директиви и регламенти, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: https://hit-electronics.com/

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политика за защита на личните данни на физически лица-крайни потребители. В случай, че не сте съгласни с условията няма възможност да използвате сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Настоящата Политика за поверителност на личните данни се изготвя въз основа на действащото законодателство в Република България за защита на личните данни. При обработване на лични данни, Хит Електроникс спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително Регламент 2016/679 ЕС.

Съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 ЕС, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. За обработка на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни се счита: „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

1. Групи лица, за които се събират данни:

Във връзка с предоставяната възможност за онлайн поръчка на уебсайта ни https://hit-electronics.com/, „Хит Електроникс” ООД обработва информация относно следните субекти на данни:

1. Физически лица, ползватели на сайта с регистрация, като потребители.

2. Физически лица, ползватели на сайта без регистрация.

3. Физически лица, отправили запитвания(вкл. чрез обаждане) и кореспонденция отправени към Хит Електроникс.

4. Физически лица, информация, за които се съдържа в запитвания и водена кореспонденция отправени към Хит Електроникс.

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугата за онлайн пазаруване, предоставена чрез нашата интернет страница. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

2. Кой обработва личните Ви данни

 

 „Хит Електроникс“ ООД („Хит Електроникс“, „ние“) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 111029278, което събира, обработва Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

Хит Електроникс е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Може да се свържете с нас на адреса ни на управление или на адреса на упражняване на дейността:

гр. Монтана, ж.к. Плиска, блок 4, вх. В, ап. 1 – адрес на управление.

Гр. Монтана, ул. „Панайот Хитов“ №46 – адрес на упражняване на дейността

Гр. Лом ул. „Славянска“ №32 – адрес на упражняване на дейността

Телефон за контакт: +359 96 304 314; 0876 304314

Email: info@hit-electronics.com

или като попълните формата за контакт на нашия уебсайт: https://hit-electronics.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%B8%D1%82-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81

 

3. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

В зависимост от конкретните цели и основания, Хит Електроникс обработва посочените по-долу данни самостоятелно:

Доброволно предоставените от Вас данни, необходими ни за идентификация и изпълнение на доставка на направената от вас поръчка на определен артикул от нашата онлайн платформа за пазаруване. Такива данни са:

- Име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, адрес на електронна поща.

- Данни от създаден профил в нашият уебсайт – потребителско име, история на заявките/поръчките.

- Данни, събирани при плащане, направено към Хит Електроникс, по начина, посочен в правилата за онлайн пазаруване на https://hit-electronics.com/

 

4. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Обработване на данните, което е необходимо за постигане целите на онлайн търговията:

- Идентифициране на клиент при: регистриране като нов потребител в нашия уебсайт, изпълнение на поръчки за покупка на артикул чрез онлайн платформата.

- Актуализиране на Вшите лични данни или информация за извършените от Вас покупки.

- Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.

В изпълнение на свои законови задължения, Хит Електроникс обработва данните ви за следните цели:


Хит Електроникс обработва съответните лични данни, предоставени с
изрично съгласие на субекта на лични данни за тяхното обработване за следните цели:

- Осъществяване на онлайн търговия чрез нашия уебсайт.

 

Хит Електроникс не предоставя личните Ви данни на трети лица. Личните данни, които предоставяте са само и единствено с цел осъществяване на направена от Вас поръчка от онлайн магазина ни и доставянето й до Вас като поръчител. След постигане на крайния резултат/получаване на поръчаната от Вас стока/, Хит Електроникс запазва Вашите данни в рамките на 2 календарни месеца след, което те автоматично се изтриват.  Когато Вие се регистрирате като наш „клиент“ и доброволно дадете съгласието си да запазим Вашите данни, то тогава те се съхраняват до 6 месеца от последно направена поръчка.

В случай на съхраняване на лични данни поради законови исисквания то те се съхраняват от оторизирана за това счетоводна фирма, която носи отговорност за тях.

Фирма „Хит Електроникс“ НЕ задължава никой да предостави лични данни при онлайн поръчка. Даването им е изцяло доброволно.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 28а и чл. 34б ЗЗЛД Вие като субект на личните данни имате следните права:

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Физическото лице има право по всяко време да поиска от администратора да:

1. заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

2. уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

 

 

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Правото на достъп по чл. 26 и правата по чл. 28а се осъществяват с писмено заявление до администратора на лични данни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Заявление може да бъде отправено и по електронен път подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Заявлението по ал. 1 се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)

 

 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Заявлението по чл. 29 съдържа:

1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

2. описание на искането;

3. предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;

4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

(2) При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

(3) Заявленията по чл. 29 се завеждат в регистър от администратора.

 

 

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Информацията по чл. 28, ал. 1 може да бъде предоставена под формата на устна или писмена справка или на преглед на данните от съответното физическо лице или от изрично упълномощено от него друго лице.

(2) Физическото лице може да поиска копие от обработваните лични данни на предпочитан носител или предоставяне по електронен път, освен в случаите, когато това е забранено от закон.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Администраторът на лични данни е длъжен да се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1.

 

 

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) В случаите по чл. 28, ал. 1 администраторът на лични данни или изрично оправомощено от него лице разглежда заявлението по чл. 29 и се произнася в 14-дневен срок от неговото подаване.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от администратора или от изрично оправомощено от него длъжностно лице до 30 дни в случаите по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на администратора.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) В 14-дневен срок администраторът или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение за предоставянето на пълна или частична информация по чл. 28, ал. 1 на заявителя или мотивирано отказва предоставянето ѝ.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) В случаите по чл. 28а, т. 1 администраторът или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение и извършва съответното действие в 14-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 29 или мотивирано отказва извършването му.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) В случаите по чл. 28а, т. 2 администраторът на лични данни или изрично оправомощено от него длъжностно лице взема решение в 14-дневен срок и незабавно уведомява третите лица или мотивирано отказва да извърши уведомяването.

 

 

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 14.10.2016 г.) Администраторът на лични данни или изрично оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява заявителя за решението или отказа си по чл. 32, ал. 3 - 5 в съответния срок.

(2) Уведомяването по ал. 1 е лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Липсата на уведомление по ал. 1 се смята за отказ.

 

 

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Администраторът отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2006 г.) Администраторът отказва пълно или частично предоставяне на данни на лицето, за което те се отнасят, когато от това би възникнала опасност за отбраната или националната сигурност или за защитата на класифицираната информация и това е предвидено в специален закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Администраторът отказва пълно или частично предоставяне на данни, получени по чл. 1, ал. 6, на лицето, за което те се отнасят, в случаите, когато:

1. това би попречило на предотвратяването или разкриването на престъпления, на провеждането на наказателно производство или на изпълнението на наказания;

2. това е необходимо за защита на:

а) националната сигурност;

б) обществения ред;

в) лицето, за което се отнасят данните.

(5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г.) Администраторът, който е получил данни по чл. 1, ал. 6, не информира лицето, за което се отнасят данните, ако това е указано изрично от предоставящия данните.

 

 

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да:

1. възрази пред администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

2. възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

3. бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

(2) Администраторът уведомява физическото лице за правата му по ал. 1, т. 2 и 3.

 

 

Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) (1) Решението на администратора е недопустимо, когато:

1. има правни или други съществени последици за физическото лице, и

2. е основано единствено на автоматизирано обработване на лични данни, предназначено да оценява лични характеристики на физическото лице.

(2) Алинея 1 не се прилага, когато решението е:

1. взето по време на сключването или изпълнението на договор, при условие че подадената от съответното физическо лице молба за сключване или изпълнение на договора е била удовлетворена или че съществуват подходящи мерки, гарантиращи законните му интереси;

2. уредено в закон, предвиждащ и мерки за защита на законните интереси на лицето.

(3) Физическото лице има право да поиска от администратора да преразгледа решението, прието в нарушение на ал. 1.

 

5. Политика за ползване на бисквитки /cookies/

 

Тук може да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информацията във връзка с предоставяните услуги в сайта https://hit-electronics.com/.

- Използване на „бисквитки”

„Бисквитките” са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки” имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките” можете да намерите в Интернет.

- Как се използват „бисквитките” на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки” на този Уебсайт предимно с цел улесняване ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките” на сайта на Хит електроникс не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки” обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

- Какви „бисквитки” се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки”

Този тип „бисквитки” Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Информацията, която се съхранява чрез тях е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Те не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, например анализиране на посещенията на сайта, как сте достигнали до Уебсайта ни, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали и накъде сте се насочили през този Уебсайт.

Проследяването на тази функция ни дава възможност да правим подобрения на нашия Уебсайт, включително да разширяваме съдържанието му. Срокът за съхранение на тези „бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

- Как мога да управлявам използването на „бисквитки” от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки” от специално създадена за тази цел папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки”, да изтриете всички или част от тях или да зададете настройки на Вашите предпочитания за използване на „бисквитки” преди да инициирате посещение на https://hit-electronics.com. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

- Изключване или блокиране на „бисквитки”

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. майте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Важно: политиката влиза в сила от 25 май 2018г.

 

С прочитането на политиката за поверителност на лични данни и доброволното Ви съгласие за обработка на лични данни, чрез специално изготвена за това декларация, Вие декларирате съгласието си да предоставите горепосочените данни, за да бъдат осъществени целите на онлайн търговията.

 

Декларация

Декларирам:

Съгласен/на съм „Хит Електроникс” ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни във връзка с осъществяване на направена от мен онлайн поръчка от платформата на електронния магазин на „Хит електроникс” ООД.

Запознат/а съм с:

- Целта и средствата за обработка на личните ми данни.

- Доброволния характер на предоставянето на данните.

- Правото ми на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

 

 Връщане, рекламации и замяна

 

Въз основа на ЗЗПП, може да върнете закупената стока в 14 дневен срок /съгл. чл.45, ал.4/.

- върнатата стока не може да носи никакви следи от използване и трябва да бъде върната в същия вид, в който я е получил купувача. Същото се отнася и за опаковката. 

- Продукти, които се режат по желание и размер на клиента не подлежат на връщане!

- разходите по изпращането, връщането и доставка на продукта /ако е доставен по поръчка на клиента/ се поемат от купувача.
Ако са установени следи от използването на стоката, върнатата стока няма да бъде приета и ще бъде изпратена обратно на купувача, като разходите ще бъдат за сметка на купувача или стойността и ще бъде преоценена в зависимост от естеството на следите от експлоатация, но не по малко от 10% от стойността и.
В случаите, когато е нарушена цялостта на опаковката се приспадат 10% от стойността на стоката. Това са разходи за обработка, извършени от магазина или за направа на отстъпка за друг клиент, който би закупил същия продукт без опаковка.

Продукти доставени по поръчка на клиент не се приемат за връщане освен при наличие на споразумение между двете страни, при което клиента компенсира всички направени разходи от търговеца по изпълнение на неговата поръчка и евентуалното и анулиране. Всички продукти за които е посочен срок на доставка по-голям от 3 работни дни се доставят по поръчка и задължително клиента се уведомява за това при потвърждаването на самата поръчка, преди започването на нейното изпълнение.

Транспортните разходи за получаването и изпращането на продукти, попадащи под условието за гаранция на продукта са за сметка на купувача. Отстраняването на дефекта, ако е фабричен или попада под друго допустимо условие на гаранцията е за сметка на продавача. Във всички останали случай клиента заплаща стойността на ремонта. 


Моля, преди да изпратите продукта обратно, свържете се с нас на телефон: +359 
96 304 314 или на e-mail адрес: info@hit-electronics.com .Това ще спомогне правилната процедура по връщането.

 1. Когато получите пратката, моля проверете дали пакета не е повреден по някакъв начин. В случай, че установите повреда, това трябва да бъде констатирано в присъствието на куриера.
 2. Магазинът не поема разходите по връщането на стоката, ако клиентът се откаже от нея.
 3. Ако след получаване на стоките клиентът установи някакви дефекти в тях, длъжен е да ги изпрати на адреса на фирмата. Ако рекламацията касае щети, причинени по време на транспорта, моля включете и рекламационния протокол, който сте изготвили към куриерската фирма. Разходите, които са свързани с обратното изпращане на продуктите, които са били дефектни, ще бъдат възстановени от магазина, веднага след като получим пакета и разгледаме жалбата Ви. Рекламациите от клиентите се разглеждат най - късно до 3 работни дни от датата на тяхното постъпване. Повредена стока се заменя с друга, която е напълно годна. А ако това не е възможно (например ако стоката не е в наличност), магазинът ще Ви възстанови цялата стойност или ще Ви предостави възможност да изберете друг наличен продукт от магазина.
 4. Голяма част от продуктите имат специфична гаранция, за което се прилага гаранционна карта. В нея са упоменати всички условия по гаранцията /срок, гаранционни сервизи и др/
 5. Електронните компоненти нямат гаранция и не подлежат на рекламация, освен в случайте, когато е установен дефект по тях без да е извършван монтаж чрез запояване.