Назад  |   Начало  »  И ОЩЕ...  »  НАПРАВИ СИ САМ  »  РЕЛЕ-ЗА ВРЕМЕ, ФОТО  »  България  » 

КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13

Назад
Арт.№: 15323 Добави в любими
10.80 лв
Коментирай цената
бр
В наличност Произход: България За поръчки: 096 / 304 314 Направи запитване › Бърза поръчка без регистрация! Резервирай и вземи от
Рейтинг: 0.0/5 на базата на 0 оценки

Инфо за КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13

Комплекта не е сглобен.

Многофункционално pеле за време 13" с PIC16F630, програмируемо 0-99 сек., мин., часове., дни;

Uзахр. +(3-5)/50мА; NPN изход 40V/300mA

Релето за време представлява програмируем таймер с аналогов или релеен изход; с възможност за ръчно или външно запускане. Всички настройки се запазват в енергонезависима памет. Чрез конфигуриране от потребителя, могат да се осъществят следните функции:

Фигура 1

Допълнителна информация за КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13

Релето има три основни състояния: "Чакане", "Работа", "Програмиране". Бутоните имат различни значения по време на тези състояния и те са показани в Таблица 1:

Състояние\Бутон B1 B2 B3
"Чакане" "Старт" +x10 +x1
"Работа" "Стоп" "Рестарт" "Рестарт"
"Програмиране" "Запис"("Избор x10") "Режим" "Избор"


При включване на захранването на релето, за около 1s на индикатора се изписва "-". Ако през това време не се натиска някой от бутоните, релето преминава в състояние "Чакане". При него на индикатора се показва последното зададено време на таймера и се чака запускащ сигнал. В този момент може да се направи промяна на зададеното време с бутоните B2("+x10") и B3("+x1"), които добавят единица съответно към десетиците и единиците. Коригираната стойност на времето автоматично се запаметява в енергонезависимата памет.
След запускащ сигнал на входа "IN" или ръчно с бутон B1(Старт) (моментът означен със "Старт" на фиг. 1) се преминава в състояние "Работа" като в зависимост от зададената функция започва обратно отброяване на паузата или времето на релето. Отброяването започва от зададената стойност, като намалява с единица до достигане на показание "00".
Стартирането при режим А води до започване на обратно броене на зададеното време на релето, като стартирането води до промяна на изхода "Оut". След изтичане на зададеното време релето преминава в състояние "Чакане" и връща "Out" в изходно състояние. Релето остава в състояние "Чакане" за неопределено време до ново стартиране.
Режим Б започва с отмерване на времето на паузата и без промяна на изходът "Out". Отмерването на паузата се индицира с леко премигване на показанието на дисплея. След изтичане на паузата, автоматично се зарежда времето на релето и започва неговото отмерване, като същевременно изходът "Out" променя състоянието си. След изтичане на времето на релето, "Out" се връща в изходно състояние и релето преминава в режим "Чакане". Релето остава в състояние "Чакане" за неопределено време до ново стартиране.
Режим В е аналогичен на Б, с разликата, че след изтичане на времето на релето, отново започва ново отмерването на паузата и така процесът продължава безкрайно, т.е. релето постоянно се намира в режим "Работа".
Ако е необходимо прекъсване на режим "Работа", независимо дали в момента се отмерва паузата или зададеното време е необходимо да се натисне и отпусне бутона B1(Стоп). Това води до прекъсване на текущия цикъл, възстановяване на изхода "Out" в изходно състояние и преминаване в режим "Чакане".
В релето за време е заложено и състояние "Програмиране", чрез което могат да се настроят многобройните му режими на работа, поместени в Таблица 2. За влизане в "Програмиране" в необходимо по времето на индицирането на "-" (след включване на захранването) да се натисне и задържи бутона B1, докато се индицира първият параметър за настройка "t".

B2 - "Режим" B3 - "Избор"
Символ Значение Символ Значение
"t" времева база на времето на релето t0
t1
t2
t3
Секунди
Минути
Часове
Дни
"F" външно запускане F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
полож. фронт
отриц. фронт
F0+авто старт
F1+авто старт
F0+рестарт
F1+рестарт
F2+рестарт
F3+рестарт
"P" състояние на изхода "OUT"след "Старт" P0
P1
P2
P3
лог. "0"
лог. "1"
P0+цикличентакт
P1+ цикличен такт
"Е" множител на времевата база Е0 - Е9 Времевата база = (Е + 1)x0.5s
"tP" продължителност на паузата при тактов режим 00 - 99 B3 <=> x1
B2 <=> x10
"t" времева база на паузата(само ако tP>0) t0
t1
t2
t3
Секунди
Минути
Часове
Дни


По време на състояние "Програмиране" с бутона B2(Режим) се задава параметърът, който ще се редактира - 't', 'F', 'P' и т.н., a с B3(Избор) - неговото значение. Единствено при задаване на стойността на "tP", тъй-като стойността е двуцифрена, бутонът B1 вместо за Запис служи за промяна на десетиците. 
Променените настройки се запазват единствено след натисне за кратко на B1(Запис), което води до запис на текущата конфигурация в енергонезависимата памет и рестартиране на цялото реле (както при включване на захранването). Записът може да стане във всеки един момент на програмирането (с изключение при настройването на "tP"). Натискането на B2(Избор) по време на настройката на последния параметър ("tP" или "t") е еквивалентно на натискането на B1(Запис). 
При режимите F2 и F3 ("авто старт") релето автоматично се запуска с включване на захранването (след изписването на "-"), без да чака запускащ сигнал. 
При "рестарт" режимите F4 - F7, по време на режим "Работа", всеки нов запускащ импулс (или натискането на "B2" или "B3") води до рестартиране (започване от изходно положение "Старт" фиг. 1) на работния цикъл. 
Множителят на времевата база (параметър "Е") дава възможност за разширяване на времевите диапазони (секунди, минути, часове, дни), въпреки ограничени брой разряди на индикатора. Стойността на множителя се определя по формулата: (e+1)*0.5, където е=[0, 9] е зададената стойност при програмиране. Например: при зададена стойност "Е1" (фабрична стойност) множителят ще е 1, т.е. релето измерва директно секунди, минути и т.н. Ако се зададе стойност "Е0" това води до умножаване на времевата база x0.5: ако е релето е било настроено на 45 секунди, то реално ще отмерва 45x0.5 = 22.5 секунди. 
Стойността на параметърът "tP" - време на паузата определя и функцията на работа на релето. При "tP"=00, т.е. няма пауза, релето работи като "ЗАКЪСНИТЕЛНО РЕЛЕ". 
За "ЗАКЪСНИТЕЛНО РЕЛЕ С ОТЛОЖЕН СТАРТ" очевидно е необходимо задаване на стойност на "tP" > 0 и "P0" или "P1", а за "ТАКТОВО РЕЛЕ": "tP" > 0 и "P2" или "P3". 
В случай, че се зададе стойност на "tP" > 0, то при "Програмиране" автоматично се появява отново параметър "t" веднага след параметъра "tP". С него се задава времевата на база на паузата - секунди, минути, часове, дни. Въпреки, че се бележи със същият символ, параметърът "t" на паузата няма общо с параметъра "t" (който се появява първи при "Програмиране"). С други думи паузата и времето на релето могат да имат различни времеви бази, като примерно паузата да е в дни, а времето на релето в минути. И на двете бази еднакво влияе множителят на времевата база "Е". 
За улеснение на оператора десетичната точка на младшия разряд (единиците) на дисплея е свързана с изход 5 на U1, като с това се индицира промяната на активното състояние на релето. 
Яркостта на светене на дисплея се адаптира автоматично към околната осветеност посредством фототранзисторът VT5. С джъмпер S3 тази функция може да се изключи и дисплеят да се фиксира на максимална яркост. 
Логическото ниво на изхода "Out" зависи от захранващото напрежение на VT1 при схема ОК (общ колектор). На VT1 може да се постави резистор (R23) към +5V на мястото на S3. Максималното допустимо захранващо напрежение за VT1 e 40V, а товарният ток - до 300мА. 
За галванично разделяне на входа "In" от захранващия източник се използва оптрона U2. Оптронът 817C допуска ток през светодиода от 10-20mA и максимално обратно напрежение Ur<6V. 
Релето е изградено на базата на микроконтролер PIC16F630 на Microchip - U1. Тактовата честота на микроконтролера е 4MHz, получена от вътрешния RC генератор. За получаване на еталонна времева база се използва Timer1, към който е свързан кварцът Q1 (32768Hz). Динамичната индикация е реализирана програмно. 
Бутоните B1, B2, B3 се запояват непосредствено до платката. Преди монтажа на индикатора да се поставят седемте мостчетата от неизолиран проводник.Кондензаторът C5 се монтира в легнало положение. Джъмперът JP1 трябва да се монтира по-ниско, без пластмасовото тяло на рейката, за да не излиза над нивото на индикатора. 
Размерите на платка 0504 са съобразени с кутия за вграждане на табло тип КМ-62, предлагана от Електронинвест (www.electroninvest.com). Предният панел на кутията може да се замени с плочка от прозрачен материал с дебелина 2мм, през която да се виждат показанията на VD1. За бутоните трябва да се пробият три отвора с ф(3.3÷3.5). 
Релето за време се захранва със стабилизирано напрежение (3÷5.5)V. Токоограничаващите резистори към VD1 определят общата консумация. Когато се използват "SuperRed" дисплей общата консумация е 10-20мА. При обикновени индикатори резисторите трябва да бъдат (270÷330)Ω и общата консумация нараства до 50мА. 
Входът "IN" може да се свърже през външен пусков контакт към +Uзахр.

ЗАБЕЛЕЖКА: В платка "модел 504v1" е предвидена възможност за резервно батерийно захранване само на микронтролера - за да не се губи ритъма на работа на релето. Това не е отразено на схемите и чертежите.

Набор 182
Към релето от набор 181 е добавен допълнителен захранващ модул и реле (платка 0411). От външно (филтрирано) напрежение (12÷30)V, U2 осигурява +5V, а U1 - стабилизиран ток 25мА за релето P1. 
За свързването на двете платки (разположение под прав ъгъл) се монтират прави (мъжки) рейки S1 и S2 от страната на пистите на 0504 и ъглови женски рейки на 0411. Ъгловите рейки могат да се залепят със секундно лепило. R23 не се поставя. 
VD1 и VD2 се запояват от страната на пистите, като е желателно да се поставят в изолационни тръбички. 
За изводите 1÷7 могат да се използват клемореди (един троен и два двойни). Предвидена е възможност за извеждане на клемореда и на входа "IN". Това трябва да стане с допълнителен проводник между двете платки. 

Набор 183
Към релето от набор 181 е добавен друг вариант на захранваща платка с реле (0503). Тук от мрежовото напрежение 220VAC, с помощта на капацитивен делител с C1, изправителен диоден мост VD1 и ценер диодите VD2,3, се получава право напрежение 48V за релето. 
От VD3 се взема напрежение +24V, което чрез стабилизаторът U1 се преобразува на +5V. 
Когато захранващата платка се свързва зад платката на релето с две дистанционни втулки, за електрическа връзка между платките от страната на пистите на 0503 се запояват прави рейки "гнездо". 
За конфигурацията от набор 183 дисплеят задължително трябва да е с повишена интензивност ("SuperRed") за получаване на нормална яркост при занижена консумация.

Характеристики на КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13

видреле за време КИТ
напрежение вх (зах.)5V DC

Коментари за КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13

КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13 КИТ РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ 13
10.80 лв