Назад до Началната страница

Връщане, рекламации и замяна

Въз основа на ЗЗПП, всяко физическо лице може да върнете закупената стока в 14 дневен срок /съгл. чл.45, ал.4/.
- върнатата стока не може да носи никакви следи от използване и трябва да бъде върната в същия вид, в който я е получил купувача. Същото се отнася и за опаковката.

- Батерии, както и продукти, които се режат по желание и размер на клиента не подлежат на връщане!

- разходите по изпращането, връщането и доставка на продукта /ако е доставен по поръчка на клиента/ се поемат от купувача.
Ако са установени следи от използването на стоката, върнатата стока няма да бъде приета и ще бъде изпратена обратно на купувача, като разходите ще бъдат за сметка на купувача или стойността и ще бъде преоценена в зависимост от естеството на следите от експлоатация, но не по малко от 10% от стойността и.
В случаите, когато е нарушена цялостта на опаковката се приспадат 10% от стойността на стоката. Това са разходи за обработка, извършени от магазина или за направа на отстъпка за друг клиент, който би закупил същия продукт без опаковка.

Продукти доставени по поръчка на клиент не се приемат за връщане освен при наличие на споразумение между двете страни, при което клиента компенсира всички направени разходи от търговеца по изпълнение на неговата поръчка и евентуалното и анулиране. Всички продукти за които е посочен срок на доставка по-голям от 3 работни дни се доставят по поръчка и задължително клиента се уведомява за това при потвърждаването на самата поръчка, преди започването на нейното изпълнение.

Транспортните разходи за получаването и изпращането на продукти, попадащи под условието за гаранция на продукта са за сметка на купувача. Отстраняването на дефекта, ако е фабричен или попада под друго допустимо условие на гаранцията е за сметка на продавача. Във всички останали случай клиента заплаща стойността на ремонта. 


Моля, преди да изпратите продукта обратно, свържете се с нас на телефон: +359
96 304 314 или на e-mail адрес: info@hit-electronics.com .Това ще спомогне правилната процедура по връщането.

  1. Когато получите пратката, моля проверете дали пакета не е повреден по някакъв начин. В случай, че установите повреда, това трябва да бъде констатирано в присъствието на куриера.
  2. Магазинът не поема разходите по връщането на стоката, ако клиентът се откаже от нея.
  3. Ако след получаване на стоките клиентът установи някакви дефекти в тях, длъжен е да ги изпрати на адреса на фирмата. Ако рекламацията касае щети, причинени по време на транспорта, моля включете и рекламационния протокол, който сте изготвили към куриерската фирма. Разходите, които са свързани с обратното изпращане на продуктите, които са били дефектни, ще бъдат възстановени от магазина, веднага след като получим пакета и разгледаме жалбата Ви. Рекламациите от клиентите се разглеждат най - късно до 3 работни дни от датата на тяхното постъпване. Повредена стока се заменя с друга, която е напълно годна. А ако това не е възможно (например ако стоката не е в наличност), магазинът ще Ви възстанови цялата стойност или ще Ви предостави възможност да изберете друг наличен продукт от магазина.
  4. Голяма част от продуктите имат специфична гаранция, за което се прилага гаранционна карта. В нея са упоменати всички условия по гаранцията /срок, гаранционни сервизи и др/
  5. Електронните компоненти нямат гаранция и не подлежат на рекламация, освен в случайте, когато е установен дефект по тях без да е извършван монтаж чрез запояване.

 

loading...