Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията с COVID-19

Публикуван на:
Последна редакция:

На 14.09.2020  фирма Хит Електроникс ООД подписа договор за финансова помощ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията с COVID-19“. Средствата на стойност 10 000 лв са предоставени както следва:

1. 8500 лв от ЕС;

2. 1500 лв национално съфинансиране;

С получените средства по процедурата ще се финансират част от направените режийни разходи в периода 04.2020 – 10.2020 година.

Проект № BG16RFOP002-2.073-16520-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID19“ е с главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID19 и стабилност на работните места.
 

Коментари

loading...